மாணவத்தலைவர்களுக்கான பயிற்சிப்பட்டறை “இலஞ்சமற்ற நேர்மையான தேசத்தை உருவாக்குவோம்”

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் தொடர்பான சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவினால் “இலஞ்சமற்ற நேர்மையான சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம்” எனும் தலைப்பில் நாடளாவிய ரீதியில் நடத்தப்படும் மாணவத்தலைவர்களுக்கான பயிற்சிப் பட்டறையிம் அடுத்த கட்ட நிகழ்வுகள் பதுள்ளை தர்மதூத வித்தியாலயம், விஹாரமஹாதேவி மகளிர் வித்தியாலயம், சுஜாதா மஹா வித்தியாலயம், ஊவ மஹா வித்தியாலயம், தம்மானந்த மஹா வித்தியாலயம், உதயராஜ மஹா வித்தியாலயம், விஷாகா மகளிர் மஹா வித்தியாலயம் மற்றும் ராஹ{ல மஹா வித்தியாலயம் போன்ற பாடசாலைகளின் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 250 பேருக்கும் அனுராதபுரம் ஸ்வர்ணபாலி மகளிர் தேசிய பாடசாலை, வலிசிங்ஹ ஹரிஸ்சந்திர மஹா வித்தியாலயம், நிவந்தக சேதிய மஹா வித்தியாலயம், மிகிந்தலை மஹா வித்தியாலயம், தலாவ மஹா வித்தியாலயம் போன்ற பாடசாலைகளின் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 250 பேருக்கும், குருனாகல் வயம்ப ரோயல் கல்லூரி, ஜனாதிபதி மகளிர் வித்தியாலயம், கொதலாவல மஹா வித்தியாலயம், லக்தாஸ் வித்தியாலயம், நிஸ்ஸங்க மஹா வித்தியாலயம் போன்ற பாடசாலைகளின் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 250 பேருக்கும் நடத்தப்பட்டன.

நேர்மைத்திறனை விருத்தி செய்தல் மற்றும் அதன் நடைமுறைப்பாவனை, தலைமைத்துவ பண்புகள், நேர்மைக்குழு உருவாக்குதல் தொடர்பாக விவாதித்தல் மற்றும் திறன்களை வெளிப்படுத்தல் என்பவற்றின் மூலம் மாணவர்களின் நேர்மைத்திறன் மற்றும் தலைமைத்துவத்தை விருத்தி செய்தல் போன்றவற்றை இலக்காகக் கொண்டு இந்நிகழ்ச்சி நடாத்தப்பட்டது.

இந்நிகழ்வுகள் முறையாக 2023 டிசம்பர் 15,19,20 ஆகிய தினங்களில் பதுள்ளை ஹெரிடேஜ் ஹோட்டல், அனுராதபுரம் ஊவுஊ ஹோட்டல் மற்றும் குருனாகல் அஸ்லிய ஹோட்டலில் நடைபெற்றதுடன், ருNனுP இன் துருசுநு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் இந்நிகழ்வுகளுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் தொடர்பான சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் முன்னால் பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் சுனேத்ரா ஜயசிங்ஹ அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவின் அதிகாரிகளான உதேஷிகா ஜயசேகர, விமுக்தி ஜயசூரிய, ருஷாந்தி தில்ஷானி, ஷம்மி சிறீலால் மற்றும் மதுகா ருவந்தி ஆகியோர் வளவாளர்களாக பங்குபற்றியதுடன் தொழிநுட்ப உதவிகள் புலனாய்வு அதிகாரி பிரதீப் அமரஜீவ அவர்களால் வழங்கப்பட்டது.

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search