Arrow
Arrow
Slider

සුසැදි දෙසට හැරෙමු !

நேர்மையானதும் ஊழலற்றதுமான தேசத்தை நோக்கி !

Towards a Clean and Upright Country !

the-commision.png
our-team.png
channels.png
detection-and-raid.png
conviction.png
latest-news.png
court-diary.png
events.png
photo-gallery.png
video-gallery.png
resources.png
faq-new-tamil.png

இன்றைய சிந்தனை

முறைப்பாடுகள்  எவ்வகைக்குள் உள்ளடங்குகின்றது என்பதனை கருத்திற் கொள்ளாது சமர்ப்பியுங்கள். எமது முகாமைத்துவத்தின் மூலம் அது முறையாக வகைப்படுத்தப்படும். அவசியமாயின் FAQ இனைப் பார்க்கவும்
curruption.png
bribery.png
assets.png
non-dec.png

சமகால செய்திகளும் ஊடக அறிக்கைகளும்

கடற்படை பொறியியலாளருக்கு ரூபா 35 இலட்சம் தண்டம் விதித்துத் தீர்ப்பு

10-10-2018 Convictions

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரினால் 2005.03.31 தொடக்கம் 2006.03.31 வரையான காலப்பகுதியில் சுமார் ரூபா 35 இலட்சங்களை அவருடைய அறியப்பட்ட வருமானத்திற்கு அப்பால் செலவு செய்தமை அல்லது முறையற்ற விதத்தில் சொத்து சேர்த்தமை தொடர்பில் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை விசாரணை செய்யும் ஆணைக்குழுவினால் தாக்கல்...

Read more

தேசிய செயற்றிட்டம் (NAP) இறுதிக் கலந்துரையாடல்

10-10-2018 News

இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதற்கான தேசிய செயற்றிட்டத்தினை தயாரிப்பதற்கான இறுதி கலந்தரையாடல் கடந்த ஒக்டோபர் மாதம் 04 ஆம் திகதி கொழும்பு ஜெய்க் ஹில்டனில் ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் தலைமையில் அரச நிறுவனங்களின் பிரதானிகளின் பங்குபற்றுதலுடன்...

Read more

தேசிய கால்நடை அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவர் இலஞ்ச ஆணைக்குழுவின் வலையில் சிக்கினார்.

10-10-2018 Detection & Raids

தேசிய கால்நடை அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவர் கே. முத்துவிநாயகம் மற்றும் அவருக்கு சொந்தமான நிறுவனமொன்றின் கணக்கு உதவியாளரும் கட்டுகஸ்தொட்டை பிரதேச வியாபாரி ஒருவரிடமிருந்து ரூபா 6 இலட்சத்தினை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஒக்டோபர் மாதம் 05 ஆம் திகதி இலஞ்சம்...

Read more

HCMA 15/2016

11-09-2018 Convictions

ஹோமாகம நீதவான் நீதிமன்ற பொலிஸ் அலுவலர் இலஞ்சம் பெற்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் ஏலவே நீதிவான் நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பினை, மேல்நீதிமன்றம் உறுதிபடுத்தி தீர்ப்பளித்தது.

Read more

உடுகம வலயக்கல்வி வலய பாடசாலைகனின் அதிபர்களுக்கான இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பது தொடர்பிலான விழிப்பூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

07-09-2018 News

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை விசாரிப்பதற்கான ஆணைக்குழுவினால் உடுகம வலயக்கல்வி வலய பாடசாலைகனின் அதிபர்களுக்கான  இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பது தொடர்பிலான  விழிப்பூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் கடந்த 2018செப்டம்பர் மாதம் 04ஆம் திகதி இடம்பெற்றது.   இந்நிகழ்வில் ஆணைக்குழுவின் புலனாய்வு பிரிவு பணிப்hளர்...

Read more

இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதில் பொதுமக்களையும், சிவில் சமூக அமைப்புக்களையும் வலுவூட்டுதல் தொடர்பிலான விழிப்பூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

05-09-2018 News

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை விசாரிப்பதற்கான ஆணைக்குழுவின்  நேர்மைத்திறன் மிகு தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கான தேசிய செயற்றிட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக கம்பஹா மாவட்ட பொதுமக்கள் மற்றும் சிவில் சமூக பிரதிநிதிகளுக்கான தடுப்பு நிவாரண விழிப்பூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2018 செப்டம்பர்...

Read more

இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதற்கான தேசிய செயற்றிட்டத்தை தயாரிப்பது தொடர்பிலான பெறுகை ஆணைக்குழுவுடனான கலந்துரையாடல்.

03-09-2018 News

அண்மையில் பெறுகை ஆணைக்குழுவின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களுடன் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவானது, இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதற்கான தேசிய செயற்றிட்டத்தை மேம்படுத்துவது தொடர்பிலான நீண்ட கலந்துரையாடலை மேற்கொண்டது. பிரதானமாக...

Read more

நேர்மைத்திறனுக்கு இளைஞர்கள்' சிறப்பு நிகழ்வு

31-08-2018 News

CIABOC இன் மற்றுமொரு மைல்கல் நிகழ்வு 'நேர்மைத்திறனுக்கு இளைஞர்கள்' எனும் தொனிப்பொருளில் அவிஸ்ஸாவெல படங்கல இளைஞர் சேவை பயிற்சி மையத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 29 ஆம் திகதி நடைபெற்றது. மேற்படி நிகழ்வானது இளைஞர் விவகார அமைச்சுஇ, அமெரிக்க சட்டத்தரணிகள் சங்கம், தேசிய இளைஞர்...

Read more

ஆணைக்குழு

எம்மைப் பற்றி

stop corruption1975 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க சொத்துக்களையும் பொறுப்புக்களையும் வெளிப்படுத்தும் சட்டத்தின் மூலம் குற்றங்கள் தொடர்பில் அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் நிரந்தரமான இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவினை உருவாக்கும் பொருட்டு 1994 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக் சட்டத்தின் மூலம் ஆணைக்குழு உருவாக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் முதலாவது ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகள் 1994 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 15 ஆம் திகதி ஆரம்பமானது.

எமது குழு
செயற்ப்பாடுகள்
ஆணைக்குழுவின் வரலாறு
red-maroon-tamil.gif
child.jpg
youth.jpg
citizen.jpg

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

No upcoming event!

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்புக்களும்

தேசிய கால்நடை அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவர் கே. முத்து...

நுவரெலியா தொழில் நியாயசபையில் வழக்கொன்றில் சாட்சியமளிப்பது தொடர்பில் முறைப்பாட்டாளர் ஒருவருக்கு உதவும் வகையில்

...

போக்குவரத்து தொடர்பான குற்றம் தொடர்பில் கிரிபத்கொட பொலிஸ் நிலையத்தின் போக்குவரத்துப் பிரிவு அலுவலர் ஒருவரின்

...

2017 புள்ளி விபரங்கள்

0

கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாடுகள்

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது : 2017.12.15

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் முன்னேற்றமும் எதிர்கொள்ளும் சவால்களும் தொடர்பான அறிக்கை 2017-2018

உங்களுடைய முறைப்பாட்டை பதிவு செய்க

பொய்யான முறைப்பாட்டினை வழங்குவது 10 வருட சிறைத் தண்டனைக்கு இட்டுச் செல்லும் குற்றமாகும் என்பதனை தயவு செய்து கவனத்திற் கொள்ளவும்.

 (1994 இன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் குற்றங்களை விசாரிப்பதற்பான ஆணைக்குழுச் சட்டத்தின் 21 ஆம் பிரிவு)

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search


Hot News

கடற்படை பொறியியலாளருக்கு ரூபா 35 இலட்சம்…

10-10-2018 Convictions

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரினால் 2005.03.31 தொடக்கம் 2006.03.31 வரையான காலப்பகுதியில் சுமார் ரூபா 35 இலட்சங்களை அவருடைய அறியப்பட்ட வருமானத்திற்கு அப்பால் செலவு செய்தமை அல்லது முறையற்ற விதத்தில் சொத்து சேர்த்தமை...

Read more

தேசிய செயற்றிட்டம் (NAP) இறுதிக் கலந்துர…

10-10-2018 News

இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதற்கான தேசிய செயற்றிட்டத்தினை தயாரிப்பதற்கான இறுதி கலந்தரையாடல் கடந்த ஒக்டோபர் மாதம் 04 ஆம் திகதி கொழும்பு ஜெய்க்...

Read more

தேசிய கால்நடை அபிவிருத்தி அதிகார சபையின்…

10-10-2018 Detection & Raids

தேசிய கால்நடை அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவர் கே. முத்துவிநாயகம் மற்றும் அவருக்கு சொந்தமான நிறுவனமொன்றின் கணக்கு உதவியாளரும் கட்டுகஸ்தொட்டை...

Read more