தலைப்பு: CIABOC இன் நிவாரண தடுப்புப் பிரிவு ஊழலுக்கு எதிராக இலங்கை மின்சார சபையை விழிப்பூட்டியது

ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு செயலூக்கமான நடவடிக்கையாக, இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் (ஊஐயுடீழுஊ) தடுப்பு நிவாரணப்பிரிவு இலங்கை மின்சார சபையின் (ஊநுடீ) மின்சார அத்தியட்சகர்களுக்கான ஊழல் தடுப்பு தொடர்பான வேலைத்திட்டமொன்றை நடத்தியது. 2024 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 15 ஆம் திகதி, தெஹிவளை பிராந்திய நிலைய கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியானது, புதிதாக இயற்றப்பட்ட 2023 ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டத்தின் 09 ஆம் இலக்க சட்டத்துடன் ஊழல் தடுப்பு உத்திகள் பற்றி ஊநுடீ பணியாளர்களை தெளிவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தது.

இலங்கையின் முதன்மை வலுசக்தி வழங்குனராக, ஊநுடீ நாட்டின் வலுசக்தி தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பிராந்திய செயல்பாடுகள் மற்றும் நேரடி வாடிக்கையாளர் சேவைகளுக்குப் பொறுப்பான மின்சாரக் கண்காணிப்பாளர்கள், தமது செயல்பாடுகளை திறம்பட நிர்வகிப்பதற்கும் ஊழல் அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கும், குறிப்பாக 2023 ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் 09ம் இலக்க சட்டத்தின் கீழ், ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றிய ஆழமான புரிதலின் தேவை வலியுறுத்தப்பட்டது.

ஊநுடீ இன் முக்கிய பங்கேற்பாளர்களாக திரு.தம்மிக்க தந்திரிமலகே (மேலதிக பொது முகாமையாளர்), திரு. நொயல் பிரியந்த (துணை பொது முகாமையாளர்), மற்றும் திருமதி. உதாரி பெரேரா (பொறியாளர் மற்றும் மின்சார அத்தியட்சகர்) ஆகியோர் பங்கேற்றதுடன், ஊஐயுடீழுஊ இன் தடுப்பு நிவாரணப்பிரிவு அதிகாரிகளான திரு.சம்பத் ஆhச்சிகே, திருமதி. இஷானி விஜேசூரிய மற்றும் திரு. ஷிலாமேக வெலிதொட்டகே ஆகியோர் ஊழல் அதிகரிப்பைத் தடுப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை வலியுறுத்தி, இந்த நிகழ்ச்சியின் போது மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவு மற்றும் வழிகாட்டல்களை வழங்கினர்.

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

0312 1

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search