சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினத்தின் நிமித்தம் ஆணைக்குழுவின் உதவிப்பணிப்பாளரான சட்டத்தரணி எஸ். எம். சப்ரி அவர்களினால் எழுதப்பட்டு 2018 டிசம்பர் மாதம் 11 ஆம் திகதி தினகரன் நாளிதழில் வெளிவந்த சிறப்புக்கட்டுரை

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search