சேவாமுக்தகந்தவுரமஹாவித்தியாலயம், பொலன்னறுவை

2016 ஜனவரி 20 ஆம் திகதி பிள்ளை ஒன்றை பாடசாலைக்கு அனுமதிப்பதன் நிமித்தம் முறைப்பாட்டாளரிடம் ரூபா 7500.00 இனை வெகுமதியாகப் பெற்றுக் கொண்ட பொலன்னறுவை சேவாமுக்த கந்தவுர மஹா வித்தியாலய அதிபரை இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அதிகாரிகள் அப்பாடசாலையில் வைத்தே கைது செய்தனர்.

 

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search