அதிபர், மகாநாக மஹா வித்தியாலயம், கேகாலை

பாடசாலைக்கு மாணவரொருவரினை அனுமதிப்பதற்காக முறைப்பாட்டாளரிடம் ரூபா 60,000.00 இனை அவா நிறைவாக பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் 2016 ஜனவரி மாதம் 21 ஆம் திகதி  கேகாலை ரன்வெல மகாநாக மஹா வித்தியாலய அதிபர் வெற்றிகரமான சுற்றி வளைப்பின் மூலம் கைதுசெய்வதற்கு இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் சுற்றிவளைப்புப்பிரிவின் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search