பொலிஸ் கான்ஸ்டபல், பொலிஸ் நிலையம், பியகம

முறைப்பாட்டாளரை கேரள கஞ்சா உடமையில் வைத்திருந்தமைக்கு கைது செய்வதினை தடுக்கும் வகையில் முறைப்பாட்டாளரிடம் ரூபா5000.00 இனை வெகுமதியாகப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் 2016 ஜூலை மாதம் 05 ஆம் திகதி மேற்படி பொலிஸ் கான்ஸ்டபில்லை கைது செய்வதற்கு இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் சுற்றிவளைப்புப்பிரிவின் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search