பீட்டு வன அலுவலர், வட்டார வன அலுவலகம், மனம்பிட்டிய, வன பாதுகாப்புத் திணைக்களம்

முறைப்பாடடாளருக்கு உறுதிப்படுத்தல் கடிதம் ஒன்றினை வழங்குவதற்காக ரூபா 15,000.00 இனை அவா நிறைவாகப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் மனம்பிட்டிய வட்டார வன அலுவலகத்தின் பீட்டு வன அலுவலர் ஒருவரினை 2016 ஜூன் மாதம் 22 ஆம் திகதி இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு கைது செய்தது.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search