ரூபா 60,000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய பொலிஸ் கான்ஸ்டபில் ஒருவரை கைது செய்தமை

2017.07.18 ஆம் திகதி முறைப்பாட்டாளருக்கு சொந்தமான லொறியின் தொடரில மற்றும் எஞ்சின் இலக்கங்களில் வித்தியாசம் இருக்கின்றது என்பது தொடர்பிலான முறைப்பாட்டின் அடிப்படையில் லொறியினை கைது செய்யாது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாதிருக்க ரூபா 120>000.00 இனைக்கோரி அதனை ரூபா 60>000.00 வரை குறைத்து அத் தொகையினை கோரியதுடன் தொடர்புடைய கேகாலை பொலிஸ் பிரிவுக்குற்பட்ட பொலிஸ் நிலைய கான்ஸ்டபில் ஒருவரினை இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின்; விசாரணை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search