ரூபா 50,000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய ஆயுர்வேத திணைக்களத்தின் ஆயுர்வேத போமியுலரி குழுவின் உறுப்பினரும் சட்டத்தரணியுமான ஒருவரை கைது செய்தமை

சனோதா ஹேர்பல் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் 2018 ஆண்டுக்கான வருடாந்த அனுமதிப்பத்திரத்தினை வழங்குவதற்கான கோவையினை ஆயுர்வேத திணைக்களத்தின் ஆயுர்வேத போமியுலரி குழுவிற்கு (ஒரு உற்பத்தியானது  உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் விற்பனைக்க விடுவதற்கு உகந்தது என்ற சான்றிதழை வழங்கும் குழு) ஒப்படைத்து அனுமதியினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு குழுவின் உறுப்பினர்களுல் ஒருவரான உதவி சட்ட அலுவலர் ஒருவர் 3 இலட்சம் ரூபாவினை இலஞ்சமாகக் கோரி  அதனை இரண்டரை இலட்சமாகக் குறைத்து அதில் முற்பணமாக ரூபா 50000.00இனை ஆணைக்குழுவின் உபாய அலுவலர் முன்னிலையில் பெற்றுக் கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் அதிகாரிகள் மூலம் ஆயுர்வேத போமியுலரி குழுவின் உறுப்பினரும் உதவி சட்ட அலுவலருமான ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search