ரூபா 15000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய பத்தரமுல்லை நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மேல்மாகாணத்தின் திட்டமிடல் அலுவலரை கைது செய்தமை

முறைப்பாட்டாளருக்கு சொந்தமான இடமொன்றின் அளவீட்டுப்படத்தினை அனுமதித்து கொடுப்பதற்கான அவசிய ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு ரூபா 15000.00 இனை 3 தடவைகளில் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் மேலும் அவ்விடத்தின் அளவீட்டுப்படத்தினை உறுதிப்படுத்துவதற்கு திட்டமிடல் குழுவிற்கு கையளிப்பதற்கு  நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் திட்டமிடல் அலுவலர் ஒருவர் ரூபா 40,000.00 இனை கோரி பின்னர் அதனை ரூபா 15000.00 வரை குறைத்து அதனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அதிகாரிகளினால் 2018.04.04. ஆம் திகதி  கைது செய்யப்பட்டார்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search