ரூபா 5,000 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய கிராம சேவகரை கைது செய்தமை

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பினை பெற்றுச் செல்வதற்கான பொலிஸ் நற்சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அவசியமான வதவிடத்தை உறுதிப்படுத்தும் கிராம சேவகர் சான்றிதழை வழங்குவதற்காக> கொழும்பு பிரதான பிரதேச செயலகத்தில் பணிபுரியும் கிராம சேவகர் ஒருவர் ரூபா 5000.00இனை முறைப்பாட்டாளரிடமிருந்து கோரி அதனை 2018.11.19 ஆம் திகதி இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின்  சுற்றிவளைப்புப் பிரிவின்  அதிகாரிகள் குறித்த கிராம சேவகரை கைது செய்தனர்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search