ரூபா 7000.00 நிதியை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட பொது சுகாதார பரிசோதகர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

வாரியபொல பிரதேசத்;தில் வர்த்தக உரிமையாளர் சுத்திகரிக்கபட்ட நீரை விற்பனை செய்யும் வர்த்தகத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதுடன்> அவரினால் வழங்கப்படும் நீர் தாங்கிக்கு சுத்திகரிப்பு உபகரணத்தை பொருத்தாது இருப்பதற்கு சட்ட நடவடிக்கை எடுக்காதிருப்பதற்காக மற்றும் சுற்றாடல் அனுமதிப்பத்திரத்தை வழங்குவதற்கு சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்தினால் தேவையான பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்கு மாதாந்தம் இலஞ்சமாக ரூபா 7000.00 வீதம் கோரி அதில் 2021 மார்ச் மாதத்திற்காக ரூபா 7000.00 நிதியை அவர் வசிக்கும் இல்லத்திற்கு வந்து பெற்றுக் கொள்ளும் போது இலஞ்ச மற்றும் ஊழல் ஆணைக்குழு உத்தியோகத்தர்களினால் வாரியபொல சுகாதார வைத்திய உத்தியோகத்தர் அலுவலலகத்தின் பொது சுகாதர பரிசோதகர் 2021.03.24 ஆம் திகதி கைது செய்யப்பட்டார்.

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search