நிவாரணப்பிரிவினை அங்குராற்ப்பனம் செய்தல்

pu3இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் புதிய பிரிவாக இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் நிவாரண பிரிவு ஆணைக்குழுவின் தவிசாளரின் தலைமையில், ஆணையாளர்கள் இருவரினதும் பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் ஆணைக்குழுவின் பணியாளர்களின் பங்குபற்றுதலுடன் கடந்த 2018.08.17 ஆம் திகதி திறந்து வைக்கப்பட்டது. 

 

pu1pu1

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search