உடுகம வலயக்கல்வி வலய பாடசாலைகனின் அதிபர்களுக்கான இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பது தொடர்பிலான விழிப்பூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

udagama1இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை விசாரிப்பதற்கான ஆணைக்குழுவினால் உடுகம வலயக்கல்வி வலய பாடசாலைகனின் அதிபர்களுக்கான  இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பது தொடர்பிலான  விழிப்பூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் கடந்த 2018செப்டம்பர் மாதம் 04ஆம் திகதி இடம்பெற்றது.   இந்நிகழ்வில் ஆணைக்குழுவின் புலனாய்வு பிரிவு பணிப்hளர் திரு பிரயன்த சந்திரசிரிஉதவிப்பணிப்பாளர் சட்டம் தனூஜா பண்டார மற்றும் ஆணைக்குழுவின் அலுவலர்கள் சிலரும் கலந்து சிறப்பித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

udagama2

udagama2

udagama2

udagama2

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search