2018 ஆம் ஆண்டில் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கெதிரான குற்றத்தீர்ப்புக்கள் அதிகரித்துள்ளது.

Convictions picகடந்த வருடங்களில் நீதிமன்றங்களினால் குற்றவாளிகளாக்கப்பட்டோர் விபரம்

இவ்வருடத்தின் இது வரைக்குமான காலப்பகுதியில் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கெதிரான குற்றத்தீர்ப்புக்கள் அளிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 60 ஆகும். கடந்த காலங்களுடன் ஒப்பிடும் போது இது அதிகரித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search