தென் மாகாணம் காலி மற்றும் மாத்தறை கல்வி வலயங்களில் நேர்மை குழுக்களை மேற்பார்வை செய்தலும் விழிப்பூட்டல் நிகழ்வும்

20181031 110507தென் மாகாணம் காலி மற்றும் மாத்தறை கல்வி வலயங்களில் நேர்மை குழுக்களை மேற்பார்வை செய்தலும் விழிப்பூட்டல் நிகழ்வும் காலி ஒல்சேன்டிஸ் மற்றும் காலி சவுத்லேண்ட் வித்தியாலயத்திலும் மாத்தறை ஓபாத மஹா வித்தியாலயத்திலும் 2018 ஒக்டோபர் மாதம்31 மற்றும் 2018 நவம்பர் மாதம் 01 ஆம் திகதிகளில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் தடுப்பு நிவாரணப்பிரின் கல்விப்பிரிவின் அலுவலர்களினால் சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டது.

 20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

20181031 110643

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search