பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்கள் ஒஸ்த்திரியா நாட்டின் வியன்னா நகரில் இடம்பெற்ற 10 வது சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு நிறுவனங்களின் தலைவர்களின் பொதுக் கூட்டத்தில் 2019 ஜனவரி மாதம் 22-24 திகதிகளில் கலந்து சிறப்பித்தார்.

cover photoபணிப்பாளர் நாயகம் சனாதிபதி சட்டத்தரணி சரத் ஜயமான்ன அவர்கள் 10 வது சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு நிறுவனங்களின் தலைவர்களின் பொதுக் கூட்டத்தில் 2019 ஜனவரி மாதம் 22-24 திகதிகளில் ஒஸ்த்திரியா நாட்டின் வியன்னா நகரில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட போது பெற்றுக் கொண்ட புகைப்படங்கள் வருமாறு.

 1

1

1

1

1

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search