CIABOC தேசிய செயற்பாட்டுத் திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதன் நோக்கில் கபே (CaFFE) அமைப்புடன் இணைந்து இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பது தொடர்பான செயலமர்வுகளின் அங்குராற்பன நிகழ்வு

CIABOC தேசிய செயற்பாட்டுத் திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதன் நோக்கில் கபே அமைப்புடன் இணைந்து இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பது தொடர்பான செயலமர்வுகளின் அங்குராற்பன நிகழ்வு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களின் சிவில் அமைப்புக்கள்> வர்த்தக சங்கங்கள்> சமூக நலன்புரி அமைப்புக்கள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைப்புக்களின் பங்குபற்றலுடன் அங்குராற்பனம் செய்து வைக்கப்பட்டது.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search