சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் வெளிப்படுத்தல் சட்டத்திற்கான திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கான செயற்றிறன் மிக்க மூன்றாவது கலந்துரையாடல் அமர்வு 2019 ஜுலை மாதம் 17 ஆம் திகதி முதல் 2019 ஜுலை மாதம் 19 ஆம் திகதி வரை கொழும்பில் நடைபெற்றது.

IMG 4659சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் வெளிப்படுத்தல் சட்டத்திற்கான திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கான செயற்றிறன் மிக்க மூன்றாவது கலந்துரையாடல் அமர்வு 2019 ஜுலை மாதம் 17 ஆம் திகதி முதல் 2019 ஜுலை மாதம் 19 ஆம் திகதி வரை கொழும்பில் நடைபெற்றது.

 IMG 4665

IMG 4665

IMG 4665

IMG 4665

IMG 4665

IMG 4665

IMG 4665

IMG 4665

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search