இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் (CIABOC), சட்டத்துறை அலுவலர்களுக்கான வதிவிடப் பயிற்சி நெறி' கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 10 – 12 ஆம் திகதிகளில் சிட்ரஸ் - வஸ்கடுவவையில் CITRUS- WASKDUWA) USAID நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன

IMG 4796குறித்த நிகழ்வில் ஆணைக்குழுவின் ஆணையாளர் ஓய்வு பெற்ற மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதிபதி கௌரவ ரஞ்சித் லால் சில்வா, மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற தலைவர் கௌரவ நீதிபதி யசந்த கோதாகொட, சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தின் பிரதி மன்றடியார் தலைமை அதிபதி சனாதிபதி சட்டத்தரணி செல்வி அயேஸா ஜினசேன, பிரதி மன்றடியார் தலைமை அதிபதி திரு துஸித் முதலிகே, சிரேஸ்ட சட்டத்தரணி ஹர்சன நானயக்கார, முதலானோரும் ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் சனாதிபதி சட்டத்ரணி திரு. சரத் ஜயமான்ன அவர்களும் வளவாளர்களாக கலந்து சிறப்பித்ததுடன் ஆணைக்குழுவின் சட்டத்துறை அலுவலர்கள் பங்குபற்றி பயனடைந்தனர்.

 IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

IMG 4778

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search