பிரிவு முகாமையாளர், ரன்மயுரபுர பிரிவு, இலங்கை மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை

முறைப்பாட்டாளருக்கு நீர்ப்பாசன உறுதிப்பத்திரத்தை வழங்குவதற்காக ரூபா 300,000.00 இனை வெகுமதியாக பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் இலங்கை மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் பிரிவு முகாமையாளர் 2016 மார்ச் மாதம் 18 ஆம் திகதி இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் அதிகாரிகளினால் கைது செய்யப்பட்டார்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search