திவிநெகும அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், பிரதேச செயலாளர் காரியாலயம், கதிர்காமம்

சமுர்த்தி உதவிப்பணம் வழங்குவதற்காக பாலியல் இலஞ்சம் கோரிய கதிர்காமம் பிரதேச செயலாளர் காரியாலயத்தின் திவிநெகும அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 2016 மார்ச் மாதம் 21 ஆம் திகதி இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அதிகாரிகளினால்  கைது செய்யப்பட்டார். 

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search