உப பொலிஸ் பரிசோதகர் மற்றும் பொலிஸ் அலுவலர், ருவன்வெல்ல பொலிஸ் நிலையம்

எவ்விதமான இடையூறுமின்றி மணல் ஏற்றிச் செல்வதற்கு முறைப்பாட்டாளருக்கு அனுமதி பெற்றுக் கொடுப்பதன் நிமித்தம் ரூபா 3500.00 அவா நிறைவாகப் பெற்றுக் கொண்ட ருவன்வெல்ல பொலிஸ் நிலையத்தின் உப பொலிஸ் பரிசோதகர் மற்றும் பொலிஸ் அலுவலரினை கைது செய்தமையின் மூலம் வெற்றிகரமான சுற்றிவளைப்பினை மேற்கொள்வதற்கு இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் சுற்றிவளைப்புப் பிரிவின் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு முடியுமானது.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search