கடற்றொழில் பரிசோதகர், கடற்றொழில் பரிசோதகர், கடற்றொழில் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தித் திணைக்களம், யாழ்ப்பாண மாவட்டம்

முறைப்பாட்டாளருக்கு மீன்பிடி வலை மற்றும் கருவிகளை வழங்குவதற்கு ரூபா  12000.00 இனை அவாநிறைவாக பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் யாழ்ப்பாண மாவட்ட கடற்றொழில் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் கடற்றொழில் பரிசோதகர் ஒருவரினை 2016 பெப்ரவரி மாதம் 01 ஆம் திகதி கைது செய்;தமை மூலம் வெற்றிகரமான சுற்றிவளைப்பினை மேற்கொள்வதற்கு இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் சுற்றிவளைப்புப்பிரிவின் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது.

 

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search