பயணிகள் போக்குவரத்து முகாமையாளர், பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபை,வட மத்திய மாகாணம்

பயணிகள் போக்குவரத்திற்கான பாதை உரிமைப்பத்திரத்தை வழங்குவதற்காக முறைப்பாட்டாளரிடம் ரூபா 50,000.00 இனை அவாநிறைவாகப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் வட மத்திய மாகாணத்தின் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபையின் பயணிகள் போக்குவரத்து முகாமையாளரினை 2016 மார்ச் மாதம் 30 ஆம் திகதி இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search