கிராம சேவகர், பிரதேச செயலகம், வெல்ல வீதி

2016 ஏப்ரல் மாதம் 01 ஆம் திகதி வெல்லவீதி பிரதேச செயலகத்தின் கிராம சேவகர் வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் வீடொன்று தொடர்பில் சான்றிதழ் ஒன்றினை விநியோகிப்பதற்கு முறைப்பாட்டாளரிடம் ரூபா 7000.00 இனைப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவினால் கைது செய்யப்பட்டார்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search