காணி அலுவலர், மகாவலி வதிவிட செயற்றிட்ட அபிவிருத்தி காரியாலயம், தம்புத்தேகம, இலங்கை மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபை

முறைப்பாட்டாளரிடம் கோரப்பட்டிருந்த ரூபா 100,000.00 இல் எஞ்சியிருந்த  ரூபா 75,000.00 இனை வெகுமதியாகப்பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் இலங்கை மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தம்புத்தேகம மகாவெலி வதிவிட செயற்றிட்ட அபிவிருத்தி காரியாலயம் காணி அலுவலர்2016 மார்ச் மாதம் 23 அம் திகதி இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவினால் கைது செய்யப்பட்டார்

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search