திட்டமிடல் அலுவலர் மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தொழில் நுட்ப அலுவலர், பிரதேச சபை, தங்காலை

முன்னர் எவ்வித அனுமதியும் பெறப்படாத நிலையில் தயாரித்து வழங்கப்பட்டிருந்த கட்டட திட்டத்திற்குரிய தண்டப்பணத்தை செலுத்தாமல் இருக்கவும்புதிய கட்டடமொன்றிற்கான திட்டத்தினை வழங்குவதற்கும் முறைப்பாட்டாளரிடம் ரூபா 150,000.00 இனை வெகுமதியாகப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் 2016 ஆகஸ்ட் மாதம் 16 ஆம்திகதி வெற்றிகரமான சுற்றி வளைப்பின் மூலம் மேற்படி சந்தேக நபரை கைதுசெய்வதற்கு இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் சுற்றிவளைப்புப்பிரிவின் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search