முகாமைத்துவ உதவியாளர், மாவட்ட / நீதிவான் நீதிமன்றம், புத்தளம்

புத்தளம். மாவட்ட / நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் கோவை செய்யப்பட்டிருந்த பராமரிப்பு வழக்கொன்றின் பிரதிபலனாக கொடுக்கப்படவேண்டிய பராமரிப்பு தொகையை குறைப்பதற்காக முறைப்பாட்டாளரிடம் ரூபா 4500.00 இனை வெகுமதியாகப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் புத்தளம். மாவட்ட / நீதிவான் நீதிமன்றத்தின் முகாமைத்துவ உதவியாளர் ஒருவரினை2016 ஜூலை மாதம் 15 ஆம் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்ட வெற்றிகரமான சுற்றிவளைப்பின்  மூலம் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் சுற்றிவளைப்புப்பிரிவின் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு கைது செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search