அலுவலக உதவியாளர், வேரஹர கிளை, மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களம்

புதிய சாரதி அனுமதிப் பத்திரத்தினை  வழங்குவதற்காக ரூபா 7500.00 அவா நிறைவாகப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களத்தின் கிளையின் அலுவலக  உதவியாளரினை 2016 ஜூன் மாதம் 21 ஆம் திகதி இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு  கைது செய்தது.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search