கிராம சேவகர், இலக்கம் 103, மாவ் கும்புர வடக்கு கிராம சேவகர் பிரிவு, பிரதேச செயலகம், உடுநுவர. (கடமை நிறைவேற்று கிராம சேவகர், இலக்கம் 123, கி. சே பிரிவு)

சான்றுப்படுத்தல் கடிதம் ஒன்றினை வழங்குவதற்கு ரூபா 15000.00 இனை  அவாநிறைவாகப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் உடுநுவர பிரதேச செயலாளர் காரியாலயத்திற்கு உரித்தான இலக்கம் 103, மாவ் கும்புர வடக்கு கிராம சேவகர் பிரிவின் கிராம சேவகரினை 2016 மே மாதம் 31 ஆம் திகதி இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு  கைது செய்தது.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search