தொழில் நுட்ப அலுவலர், பிராந்திய பொறியியலாளர் அலுவலகம், தவலம, தென்மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை

முறைப்பாட்டாளர் சார்பாக வீதி அபிவிருத்தி ஒப்பந்தம் ஒன்றிற்கு கட்டுப்பண ரசீதை தயாரிப்பதற்காக ரூபா 75,000.00 இனை வெகுமதியாகப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் தென்மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தவலம பிராந்திய பொறியியலாளர் அலுவலகத்தில் கடமைபுரியும் தொழில் நுட்ப அலுவலர் ஒருவரினை 2016 மே மாதம் 26ஆம் திகதி இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு  கைது செய்தது

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search