ரூபா 5000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய தற்காலிக மதிப்பீட்டாளரை கைது செய்தமை

2017.10.25 திகதி அரச வங்கியுடன் இணைந்து  காப்புறுதி நிலையத்தின் தற்காலிக மதிப்பீட்டாளர் ஒருவர் மூலம் விபத்திற்குற்பட்ட தனியார் பேரூந்தின் இழப்பீட்டுக் காப்புறுதியினை பெற்றுக் கொள்வதற்கான மதிப்பீட்டு அறிக்கையை தயாரித்து வழங்குவதற்கு, ரூபா 5000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் சுற்றிவளைப்புப் பிரிவின் விசாரணை அதிகாரிகள் தற்காலிக மதிப்பீட்டாளரை கைது செய்தனர்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search