ரூபா 5000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய கிராம சேவகரை கைது செய்தமை

2017 ஆம் ஆண்டில் வாக்காளர் இடாப்பில் பெயரினை உள்ளீர்ப்பதற்கும் தேசிய அடையாள அட்டையை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் அவசிய ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு 2017.10.23 திகதி திம்பிரிகஸ்யாய பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் சேவை புரியும் கிராம சேவகர் மற்றும் அவருக்கு உதவி செய்த இன்னுமொரு நபரொருவரின் மூலம் ரூபா 25,000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின்; விசாரணை அதிகாரிகள் கிராம சேவகரை கைது செய்தனர்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search