ரூபா 1000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய அலுவலக ஊழியரை கைது செய்தமை.

ரூபா 1000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய அலுவலக ஊழியரை கைது செய்தமை. 2017 ஒக்டோபர் 12
2017.10.12 ஆம் திகதி மாவட்ட மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து ஆணையாளர் அலுவலகத்திற்கு கிடைக்கப் பெற்ற சிறியரக லொறி ஒன்றின் வாகன இலக்க தகட்டினை வழங்குவதற்குரிய வேலைகளை பூர்த்தி செய்து கொடுப்பதன் நிமித்தம் அவ்வலுவலகத்தின் பெண் அலுவலக ஊழியர் மூலம் ரூபா 1000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின்; விசாரணை அதிகாரிகள் அலுவலக ஊழியரை கைது செய்தனர்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search