ரூபா 18000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய தொழில் நுட்ப அலுவலரை கைது செய்தமை

2017.10.11 ஆம் திகதி முறைப்பாட்டாளர் மூலம் மடுல்ல பிரதேச செயலாளர் காரியாலயத்துக்கு சொந்தமான பாதையை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக அப்பிரதேச விவசாய அமைப்பின் மூலம் பெற்றுக் கொண்ட ஒப்பந்ததினை நிறைவு செய்து ஒப்பந்தப் பணத்தினை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அவசியமான பற்றுச்சீட்டுக்களை தயாரித்து ஒப்பந்த பணத்தினை வழங்குவதறகான பரிந்துரையை வழங்குவதன் நிமித்தம் ஒப்பந்த மதிப்பீட்டு தொகையின் 3 வீதத்தினை அதாவது ரூபா 15000.00 இணையும் பற்றுச் சீட்டுக்களை தயாரிப்பதற்கான கட்டணமாக ரூபா 3000.00 உம் அடங்கலாக ரூபா 18000.00 இனை அலுவலக தொழில் நுட்ப அலுவலர் இலஞ்சமாகப் கேட்டு பெற்றுக் கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின்; அதிகாரிகள் மூலம் கைது செய்யப்பட்டார்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search