ரூபா 5000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய பீட்டு வன அதிகாரியை கைது செய்தமை

2017.08.23 ஆம் திகதி முறைப்பாட்டாளரினால் உரிமைப்பத்திரத்துடன் முன்னெடுக்கப்பட்ட விறகு வியாபார நிலையத்தினை பரீட்சிக்காது, அதிலுள்ள குறைபாடுகள் தொடர்பில் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்காதிருக்கும் வகையில் மாதாந்தம் ரூபா 5000.00 இனை பரிந்து கோரி இவ் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குரிய ரூபா 5000.00 இனை இலஞ்சமாக கோரி பெற்றுக் கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின்; விசாரணை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search