ரூபா 100,000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய பிரதேச சபையின் முன்னாள் எதிர்கட்சி தலைவர் / தலைவரை கைது செய்தமை

2017.08.16 ஆம் திகதி முறைப்பாட்டாளரின் தென்மாகாணத்தில் அமையப்பெற்ற இடத்தின் திட்டப்படம் ஒன்றினை குறித்த பிரதேச சபையின் அலுவலர்களின் உதவியுடன் அனுமதி பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக ரூபா 100,000.00 இனை இலஞ்சமாகப் கேட்டுப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் குறித்த பிரதேச சபையின் முன்னாள் எதிர்கட்சி தலைவர் / தலைவர் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின்; விசாரணை அதிகாரிகளினால் கைது செய்யப்பட்டார்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search