ரூபா 30000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய மது வரி அலுவலரை கைது செய்தமை

2017.09.22 ஆம் திகதி சட்ட விரோத கஞ்சா வியாபாரத்துடன் தொடர்புடைய முறைப்பாட்டாளரை கைது செய்யாதிருக்கவும், சட்டத்தினை நிலைநாட்டாமல் இருக்கவும் தொடரான காலத்தில் மேற்படி வியாபாரத்தை முன்னெடுக்கவும் உதவும் வகையில் ரூபா 50,000.00 இனை இலஞ்சமாக கோரியதுடன் அதில் ரூபா 20,000.00 ஏலவே பெற்றுக் கொண்டதுடன் மீதித் தொகையான ரூபா 30,000.00 இனை பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் இலஞ்சமாகப் கேட்டு பெற்றுக் கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் மதுவரி அலுவலர் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின்; அதிகாரிகள் மூலம் கைது செய்யப்பட்டார்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search