ரூபா 20,000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய பொலிஸ் கான்ஸ்டபில் ஒருவரை கைது செய்தமை

2017.07.05 ஆம் திகதி முறைப்பாட்டாளர் வெளிநாட்டு நிறுவனத்துடன் ஏற்பட்ட தகராரின் போது அதனை இணக்கம் செய்து தருவதாக கூறி ரூபா 30000.00 இனைக்கோரி அதனை ரூபா 20000.00 வரை குறைத்து குறித்த தொகையினை கொழும்பு பொலிஸ் பிரிவு பொலிஸ் கான்ஸ்டபில் ஒருவரின் மூலம் இலஞ்சமாகப் கோரி, பெற்றுக் கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின்; விசாரணை அதிகாரிகள் மூலம் கைது செய்யப்பட்டார்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search