ரூபா 20000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய உடலியல் மருத்துவ நிபுணர் மற்றும் வெளிவாரி கதிரியக்க அலுவலரை கைது செய்தமை

2017.07.03 ஆம் திகதி முறைப்பாட்டாளர் மூலம்; குருநாகல் மாவட்ட ஆதார வைத்திய சாலையின் முன் வைத்திய ஆய்வுகூடத்தின் மேற்படி வைத்தியசாலையின் வார்ட்டு இல 11, 15 ஆகியவற்றிற்கு வழங்கப்பட்ட நோயாளியின் வைத்திய பரிசோதணையை நிராகரித்ததுடன் அதனை ஏற்பதாயின் மாதாந்தம் ரூபா 25000.00 வீதம் கோரி இரண்டு தடவைகள் ரூபா 50000.00 பெற்றுக் கொண்டதுடன் மீண்டும் அது தொடர்பில் 2017 ஏப்ரல், மே, ஜுன் முதலான 3 மாதங்களுக்கு ரூபா 75000.00 இனை மேற்படி வைத்தியசாலையின் உடலியல் வைத்திய நிபுணர் மற்றும் வெளிவாரி கதிரியக்க அலுவலர் வேறொருவர் மூலம் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் அவ்விருவரையும் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின்; விசாரணை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search