ரூபா 40000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய வட்டார வன அதிகாரியை கைது செய்தமை 2017 பெப்ரவரி 08

2018.02.08 ஆம் திகதி அரச காணி ஒன்றில் மரங்களை வெட்டி சுத்தம் செய்தமைக்கு எதிராக சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்காதிருக்கும் வகையில் இதற்கு முன்பு இரு தடவைகள் ரூபா 70000.00 இனை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் மேலும் குறித்த இடத்தினை சுத்தம் செய்வதற்கு சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்காதிருக்கும் வகையில் ரூபா 40000.00இனை பரிந்து கோரி பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் வவுனியா நெடுங்கேணி வட்டார வன அலுவலகத்தின் வட்டார வன அலுவலர் ஒருவர் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின்; விசாரணை அதிகாரிகளினால்  கைது செய்யப்பட்டார்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search