ரூபா 30,000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்டமையுடன் தொடர்புடைய உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகரை கைது செய்தமை

முறைப்பாட்டாளரான பெண்மணியினால் வென்னப்புவ பொலிஸ் பிரிவில் ஆயர்வேத ஸ்பா நிலையத்தினை எவ்வித இடையூறுமின்றி தொடர்ந்தும் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு மாதாந்தம் 40,000.00 ரூபாவினைக் கோரி, அத்தொகையினை 30,000.00ரூபாவாக குறைத்து அதனை 2018.02.27 ஆம் திகதி ஆணைக்குழுவின் உபாய அலுவலரான பெண்மணியின்  முன்னிலையில்,இலஞ்சமாக கோரி பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் வென்னப்புவ பொலிஸ் பிரிவின் உதவி  பொலிஸ் அத்தியட்சகரான கங்காரலாகே தயா தேசப்பிரிய பண்டார என்பவரினை இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அதிகாரிகள்  கைது செய்தனர்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search


Vote for Us
logo