வட மத்திய மாகாணத்தில் பிரபலமான பாடசாலையொனறின் அதிபர் இலஞ்சம் பெற்று ஆணைக்குழுவின் வலையில் சிக்கியுள்ளார்

வட மத்திய மாகாணத்தில் ஹொரவபொதான ருவன்வெலி மத்திய மகா வித்தியாலயத்தின் அதிபர் ரூபா 10,000.00 இனை இலஞ்சமாக கோரி அத்தொகையில் முதலில் ரூபா 5000.00 இனை 2019.01.31 கோரிப் பெற்றுக் கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை விசாரிப்பதற்கான ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அலுவலர்களினால் கைது செய்யப்பட்டார்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search