ரூபா 5000.00 இனை இலஞ்சம் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டில் பொலிஸ் அலுவலர் ஒருவர் கைது

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அதிகாரிகள் புத்தளம் பிரதான பொலிஸ் நிலையத்தில் மோட்டார் போக்குவரத்துப் பிரிவில் கடமையிலிருந்த பொலிஸ் அலுவலர் ஒருவரினால் பொறுப்போற்கப்பட்டிருந்த டிமோ பட்டா வகை லொறி ஒன்றின் வருமான வரிப்பத்திரம், காப்புறுதி பத்திரம் ஆகியவறறினை மீள வழங்குவதற்காக முறைப்பாட்டாளரிடமிருந்து ரூபா 10000.00 இனை இலஞ்சமாகக் கோரி அதில் ரூபா 5000.00 இனைக் குறைத்து எஞ்சிய ரூபா 5000.00 கோரிப் பெற்றுக் கொண்ட சந்தர்பத்தில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் அதிகாரிகளினால் கைது செய்யப்பட்டார்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search