முன்னாள் அமைச்சர் விமல் வீரவன்ஸ அவர்களுக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுப் பத்திரம் தாக்கல்

முன்னாள் அமைச்சர் விமல் வீரவன்ஸ அவர்களுக்கு எதிராக 2009 ஆம் ஆண்டு  தொடக்கம் 2014 ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் தன்னால் ஈட்டப்பட்ட வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூபா 50 மில்லியனை செலவளித்துள்ளமையின் காரணமாக குறித்த அத்தொகையானது இலஞ்சம் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்ற ஊகத்தின் அடிப்படையில் இலஞ்ச சட்டத்தின் 23(அ) பிரிவின் கீழ் மேல் நீதிமன்றத்தில் 2017 நவம்பர் மாதம் 30 ஆம் திகதி குற்றச்சாட்டுப் பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search


Vote for Us
logo