இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் புலனாய்வு உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்க்காக 2018 இல் நடைபெற்ற போட்டிப்பரீட்சையின் படி நேர்முகப்பரீட்சைக்கு தகுதிபெற்றுள்ள பரீட்சார்திகளின் விபரம்; வெளியிடப்பட்

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் புலனாய்வு உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்க்கான போட்டிப்பரீட்சை கடந்த 27.10.2018 அன்று நடைபெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. குறித்த பரீட்சையின் அடிப்படையில் பரீட்சைத்திணைக்களத்தினால் நேர்முகப்பரீட்சைக்கு தகுதிபெற்றுள்ள பரீட்சார்திகளின் விபரப்பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் அனைவரும் கட்டமைக்கப்பட்ட நேர்முகப்பரீட்சைக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுவதுடன் அவர்களில் இருந்து தகுதியுடைய200 பேர் புலனாய்வு உத்தியோகத்தர்களாக ஆணைக்குழுவிற்கு இணைத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 View Results

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search