இலங்கைக்குழு திறந்த அரசாங்கக்களுக்கிடையிலான பங்குபற்றல் தொடர்பான சர்வதேச மாநாட்டில்> கனடாவின் ஒட்டாவ நகரில் மே மாதம் 29 தொடக்கம் 31 ஆம் திகதி வரை நடைபெறவுள்ளது.

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் சனாதிபதி சட்டத்தரணி திரு. சரத் ஜயமான்னே அவர்கள்  இலங்கை அரச பிரதிநிதிகள் குழுவுடன் திறந்த அரசாங்கக்களுக்கிடையிலான பங்குபற்றல் தொடர்பான சர்வதேச மாநாட்டில் கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளார்.

திறந்த அரசாங்கக்களுக்கிடையிலான பங்குபற்றல் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு  பல்வேறு விpடயங்களை நிறைவேற்ற வேண்டிய கடப்பாடுள்ள நிலையில் சொத்துக்கள் பொறுப்புக்கள் வெளிப்படுத்தல் தொடர்பான நியமங்கள்> தடுப்ப நிவாரண முறைமையின் அமுலாக்கம் தொடர்பிலான மேம்படுத்தல் இதன் பிரதான நோக்கமாகும்.

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search