தடுப்ப நிவாரண திட்டம் தொடர்பான விரிவான விளக்கங்களுடன் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதற்கான தேசிய செயற்பாட்டுத்திட்டம் ஆணைக்குழுவினால் அண்மையில் வெளியீட்டு வைக்கப்பட்டது.

இம்முயற்சிக்கு மேலதிகமாக அமைச்சரவையினால் வழங்கப்பட்ட பரிந்துரைக்கமைய சட்டவரைஞர் திணைக்களத்துடன்  இணைந்து புதிய சொத்துக்கள் பொறுப்புக்கள் வெளிப்படுத்தல் சட்டத்தினை தயாரிப்பதற்கு CIABOC நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது. அத்துடன் டிஜிட்டல் முறைமையிலான சொத்துக்கள் பொறுப்புக்கள் வெளிப்படுத்தல் முறைமையினை அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் பரீட்சார்த்த முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது. (இலத்திரனியல் முறைமையினூடாக சொத்துக்கள் பொறுப்புக்களை வெளிப்படுத்தும் மாதிரி படிவத்தை தயாரித்தல்). இம்முயற்சி நிறைவடையும் போது அரசாங்க அலுவலர்களுக்கு இலகுவாக தமது வெளிப்படுத்தல்களை வழங்கும் சந்தர்ப்பம் உதயமாகும் எனலாம்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search